مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کابلهای 6 و 33 کیلوولت پروژه آبرسانی 1397/11/30 1397/12/04
عملیات اجرایی خط انتقال آب از مخزن جمع آوری آب چاه ها تا مخزن 15000مترمکعبی 1397/11/02 1397/11/08
عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی و تعمیرات خطوط انتقال، شبکه های توزیع و تاسیسات آبرسانی 1397/10/18 1397/10/19
عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی و تعمیرات خطوط انتقال، شبکه های توزیع و تاسیسات آبرسانی... 1397/10/18 1397/10/19
واگذاری کف شکنی و لایروبی حلقه چاه دستی و حفر سه حلقه چاه عمیق و ... 1397/10/10 1397/10/15
ـ کف شکنی و لایروبی حلقه چاه دستی ـ حفر سه حلقه چاه عمیق ـو... 1397/10/09 1397/10/15
احداث آب شیرین کن به روش BOO 1397/10/08 1397/10/10
واگذاری عملیات اجرایی احداث مخزن 500 مترمکعبی روستا 1397/09/27 1397/10/01
عملیات اجرایی احداث مخزن 500 مترمکعبی روستا 1397/09/26 1397/10/01
واگذاری عملیات اجرایی احداث مخزن 500 مترمکعبی روستا 1397/09/26 1397/10/01
صفحه 1 از 35