مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب و مانیتورینگ دستگاهها و تجهیزات ایستگاههای سنجش منابع اب محل اجرای کار استان 1398/02/23 1398/02/28
خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات 1398/02/05 1398/02/09
انتخاب تامین کننده جهت تهیه، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها 1397/12/08 1397/12/15
انجام وظایف و ماموریت های خود نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران دارای صلاحیت, جهت واگذاری خدمات نظارت و ب... 1397/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات گشت و بازرسی در قالب گروه های انسداد و توقیف 1397/10/22 1397/10/29
عملیات تهیه ، تعویض و راه اندازی لوازم تاسیسات سد 1397/08/30 1397/09/01
خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات 1397/08/15 1397/08/20
خرید حمل و تخلیه لوله GRP یک سر کوپلینگ 1397/07/03 رجوع به آگهی
مطالعات کیفیت آب و علاج بخشی منابع آب 1397/06/21 رجوع به آگهی
تکمیل سازه بند انحرافی 1397/03/08 1397/03/10
صفحه 1 از 31