مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات عمومی خود شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور... 1399/07/27 1399/08/28
انجام خدمات عمومی خود شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور... 1399/07/23 1399/07/28
تهیه اقلام مکانیکال پروژه های تامین اب اراضی کشاورزی 1399/06/04 1399/06/05
تامین اقلام مکانیکال پروژه های تامین آب اراضی کشاورزی 1399/06/02 رجوع به آگهی
خرید لوله های پلی اتیلن 1399/05/07 رجوع به آگهی
خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز پروژه های انتقال اب سطح 1399/05/05 رجوع به آگهی
تکمیل ساختمان ها 1399/04/16 رجوع به آگهی
تکمیل ساختمان ها 1399/04/14 رجوع به آگهی
خدمات حفاظت فیزیکی نگهبانی ساختمانهای ستاد و برخی شهرستانها به مساحت 22000 مترمربع - تکمیل طرح تامی... 1399/04/07 1399/04/07
خدمات حفاظت فیزیکی نگهبانی ساختمانهای ستاد و برخی شهرستانها و تکمیل طرح تامین و انتقال آب اراضی کشاو... 1399/04/04 1399/04/07
صفحه 1 از 31