مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله های پلی اتیلن مورد پروژه خط انتقال آب چشمه ها و رودخانه 1398/08/20 1398/08/26
عملیات اجرایی طرح تامین و انتقال آب اراضی 1398/06/31 رجوع به آگهی
خرید لوازم میکانیکال و الکتریکال مورد نیاز طرح تامین و انتقال آب اراضی 1398/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری خرید لوازم میکانیکال و الکتریکال مورد نیاز طرح تامین و انتقال آب اراضی 1398/04/12 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل طرح تامین و انتقال آب اراضی و خرید لوله فلزی مورد نیاز تامین و انتقال اب اراضی 1398/04/02 1398/04/04
واگذاری عملیات اجرایی تکمیل طرح تامین و انتقال آب اراضی و خرید لوله فلزی، مورد نیاز طرح تامین و انتق... 1398/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری خرید 23000 متر لوله پلی اتیلن 75 میلیمتری 6 اتمسفری با PE80 1397/12/14 1397/12/15
واگذاری عملیات اجرایی طرح تامین و انتقال آب اراضی و خرید لوله های G.R.P 1397/11/18 1397/11/20
عملیات اجرایی طرح تامین و انتقال آب- خرید لوله های G.R.P 1397/11/17 1397/11/20
تکمیل طرح تامین و انتقال آب اراضی 1397/11/16 1397/11/20
صفحه 1 از 29