مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید 23000 متر لوله پلی اتیلن 75 میلیمتری 6 اتمسفری با PE80 1397/12/14 1397/12/15
واگذاری عملیات اجرایی طرح تامین و انتقال آب اراضی و خرید لوله های G.R.P 1397/11/18 1397/11/20
عملیات اجرایی طرح تامین و انتقال آب- خرید لوله های G.R.P 1397/11/17 1397/11/20
تکمیل طرح تامین و انتقال آب اراضی 1397/11/16 1397/11/20
تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی یک واحد ایستگاه c.g.s و تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی یک واحد ایستگا... 1397/10/03 1397/10/05
تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی یک واحد ایستگاه c.g.s و تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی یک واحد ایستگا... 1397/10/01 1397/10/05
واگذاری طرح تامین وو انتقال آب 1397/04/31 رجوع به آگهی
تکمیل پروژه انتقال آب 1397/03/29 1397/03/31
عملیات اجرایی طرح تامین و انتقال آب اراضی 1397/03/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی طرح های تامین و انتقال آب اراضی و خرید اقلام مورد نیاز 1397/03/27 1397/03/27
صفحه 1 از 29