مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طرح تامین وو انتقال آب 1397/04/31 رجوع به آگهی
تکمیل پروژه انتقال آب 1397/03/29 1397/03/31
عملیات اجرایی طرح تامین و انتقال آب اراضی 1397/03/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی طرح های تامین و انتقال آب اراضی و خرید اقلام مورد نیاز 1397/03/27 1397/03/27
واگذاری عملیات اجرایی طرح های تامین و انتقال آب اراضی و خرید اقلام مورد نیاز خود 1397/03/22 1397/03/27
خرید لوله و متعلقات انتقال آب اراضی و تکمیل برق رسانی مجتمع و احداث یک دهنه پل فلزی ... 1397/03/08 1397/03/12
انتخاب مشاور به منظور ارائه خدمات مشاوره طرح برای تهیه نقشه های حدنگار (کاداستر) اراضی کشاورزی با اس... 1397/03/05 1397/03/07
انتخاب مشاور به منظور ارائه خدمات مشاوره طرح برای تهیه نقشه های حدنگار (کاداستر) اراضی کشاورزی با اس... 1397/03/02 1397/03/07
خرید لوله و متعلقات انتقال آب اراضی و تکمیل برق رسانی مجتمع پرورش ماهیان و .... 1397/02/29 1397/03/02
واگذاری عملیات اجرایی طرح هادی تامین و انتقال آب اراضی (تکمیل استخرهای ذخیره آب ـخرید لوله و عملیات... 1397/02/22 1397/02/24
صفحه 3 از 30