مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، نصب، راه اندازی سامانه نظارت تصویری 1395/01/15 1395/01/24
واگذاری احداث و نصب 250 متر طول پل عابر پیاده 1395/01/15 1395/01/24
خرید تجهیزات ترافیکی 1395/01/15 1395/01/24
احداث و نصب پل عابر پیاده به همراه پوشش - خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور 1394/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری احداث و نصب پل عابر پیاده به همراه پوشش 1394/12/13 1394/12/16
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور 1394/12/09 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات پشتیبانی 1394/12/09 رجوع به آگهی
واگذاری احداث و نصب پل عابر پیاده به همراه پوشش 1394/12/06 1394/12/16
واگذاری خدمات سرویس دهی به پرسنل 1394/10/23 1394/10/23
واگذاری خدمات سرویس دهی به پرسنل سازمان 1394/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 40