مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری و تعمیر سامانه های تامین برق اضطراری تجهیزات ترافیکی 1395/07/05 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیر سامانه دوربین نظارت تصویری و شبکه انتقال اطلاعات ترافیکی 1395/07/04 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیر سامانه های تامین برق اضطراری تجهیزات ترافیکی 1395/07/04 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیر سیستمهای ثبت تخلفات 1395/07/04 رجوع به آگهی
شناسایی دوربین های نظارت تصویری برای نصب در تقاطع ها و سایر محل های مورد نیاز در سطح شهر 1395/04/26 رجوع به آگهی
شناسایی دوربین های نظارت تصویری برای نصب در تقاطع ها و سایر محل های مورد نیاز در سطح شهر 1395/04/19 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات ترافیکی شامل نرده، بشکه، ضربه گیر و استوانه ایمنی 1395/01/24 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات ترافیکی 1395/01/22 1395/01/24
خرید، نصب، راه اندازی سامانه نظارت تصویری و سامانه متحرک 1395/01/22 1395/01/24
واگذاری احداث و نصب 250 متر طول پل عابر پیاده 1395/01/22 1395/01/24
صفحه 9 از 43