مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مجمع فرهنگی 1399/03/06 1399/03/10
ساماندهی تقاطع محور به کمربند و ساماندهی تقاطع غیر همسطح و مرمت و احداث راهدارخانه و... 1399/03/06 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجنمع فرهنگی شهرستان شاهرود(اجرای اسکلت) 1399/03/10
ساماندهی تقاطع محور و ساماندهی تقاطع غیر همسطح رودیان و ... 1399/03/01 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی تقاطع غیر همسطح رودیان 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و احداث راهدارخانه اولنگ 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و احداث راهدارخانه عباس آباد(محور میامی -عباس آباد) 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی و اجرای رمپ و لوپهای محور شاهرود-طرود-اصفهان به کمربندی شاهرود 1399/03/07
بهسازی راه اصلی - بهسازی و احداث محور 1399/02/28 1399/02/30
بهسازی راه اصلی - بهسازی و احداث محور 1399/02/27 1399/02/30
صفحه 1 از 8