مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تابلو و علائم ایمنی با پایه و متعلقات 1398/10/25 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تراش ،لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور میامی-میاندشت 1398/10/15 1398/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای رنگ گرم دو جزیی بر اساس مشخصات فنی و خصوصی 1398/10/12 1398/10/15
انتقال و اجرای روشنایی ورودی و پل راه آهن 1398/09/24 1398/09/28
واگذاری احداث باند دوم 1398/08/27 رجوع به آگهی
واگذاری حفاظت از اراضی اداره کل 1398/08/11 رجوع به آگهی
اجرای یک لایه روکش آسفالت گرم 1398/07/11 1398/07/15
انتقال و اجرای روشنایی ورودی و روشنایی پل راه آهن 1398/07/09 1398/07/15
عملیات احداث محور-عملیات تکمیلی قطعه اول 1398/05/30 1398/06/06
بهسازی و آسفالت محور 1398/04/26 1398/04/31
صفحه 1 از 4