مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات نظافت، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی 1398/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نظافت، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نظافت، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی 1398/02/11 1398/02/15
انجام خدمات نظافت، نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی 1398/02/09 1398/02/15
صفحه 1 از 1