مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور حمل و نقل 1398/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل ونقل وماموریت های درون شهری وبرون شهری اداره کل زندانهای فار... 1398/06/13 1398/06/17
واگذاری امور حمل و نقل 1398/06/13 رجوع به آگهی
نگهبانی در فاز اول و اجرای سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و برقی تا اتمام پروژه ندامتگاه 500... 1398/03/19 1398/03/21
اجرای اسکلت هسته مرکزی و دیوارهای پیرامونی و برجک نگهبانی ندامتگاه 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای اسکلت هسته مرکزی و دیوارهای پیرامونی و برجک نگهبانی ندامتگاه 500 نفره 1398/02/25 1398/02/31
خرید خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه ندامتگاه 500 نفره 1398/01/19 1398/01/21
واگذاری خدمات مشاوره ای ،نظارت کارگاهی و عالیه 1397/03/06 1397/03/09
خرید خدمات مشاوره (نظارت عالیه و کارگاهی) 1397/03/05 1397/03/09
واگذاری نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای بلوک 3 و 4 ساختمان و بخشی از محوطه (ابنیه، تاسیسات برقی و مکا... 1397/03/05 1397/03/09
صفحه 1 از 10