مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و توزیع تخت سه شکن تمام الکترونیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه تهیه و توزیع تخت سه شکن تمام الکترونیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه ه و توزیع تخت سه شکن تمام الکترونیکی 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه تهیه، تأمین، نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی - تهیه و توزیع تخت سه شکن تمام الکترونیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع 1400/08/20 1400/08/24
مناقصه تهیه و توزیع تخت سه شکن تمام الکترونیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع 1400/08/19 1400/08/24
مناقصه تهیه، تأمین، نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی - تهیه و توزیع تخت سه شکن تمام الکترونیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع 1400/08/19 1400/08/24
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، تأمین، نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه تامین قطعات و تعمیرات انواع ویلچرهای تولید داخلی و انواع ویلچرهای استاندارد، فعال، ایستا، الکترونیک، دستگاه تسهیل کننده حرکت 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه تامین قطعات و تعمیرات انواع ویلچرهای تولید داخلی و انواع ویلچرهای استاندارد، فعال، ایستا، الکترونیک، دستگاه تسهیل کننده حرکت تولید 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین قطعات و تعمیر انواع ویلچرهای تولید داخلی و انواع ویلچرهای استاندارد ،فعال ، ایستا ، الکترونیک 1400/06/18 1400/06/25
مناقصه تامین قطعات و تعمیر انواع ویلچرها-تهیه تامین نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی-ارائه خدمات درمانی مراقبتی و .... 1400/05/20 1400/05/25
مناقصه تامین قطعات و تعمیر انواع ویلچرهای تولید داخلی و انواع ویلچرهای استاندارد، فعال، ایستا، الکترونیک دستگاه تسهیل کننده حرکت - تهیه، تأمین، نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی و ... 1400/05/19 1400/05/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات مراقبت بالینی در مراکز آسایشگاهی . 1400/05/19 1400/05/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، تأمین، نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی 1400/05/19 1400/05/25
مناقصه تامین قطعات و تعمیر انواع ویلچرهای تولید داخلی 1400/05/19 1400/05/25
مناقصه امور خدمات نظافتی، سرویسدهی خدمات پذیرایی 1400/04/24 1400/04/31
مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس دهی خدمات پذیرایی و تشریفات آبدارخانه و مهمانسرا ساختمان ها 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس دهی خدمات پذیرایی و تشریفات آبدارخانه و مهمانسرا 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین قطعات و تعمیر انواع ویلچرهای تولید داخلی و انواع ویلچرهای استاندارد ،فعال ، ایستا ، الکترونیک 1400/04/22 1400/04/24
مناقصه تهیه، تأمین، نگهداری و بسته بندی و توزیع اقلام مصرفی درمانی 1400/04/20 1400/04/24
صفحه 1 از 12