مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان ها 1399/11/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت ، آبدارخانه ها، فضای سبز ، نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان هواپیمایی کشوری 1399/11/26 1399/12/05
مناقصه انجام خدمات نظافت آبدارخانه ها فضای سبز نگهداری تاسیسات م مخابرات ساختمان های سازمان 1399/11/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها،فضای سبز ، نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان ه 1398/11/02 1398/11/12
مناقصه انجام خدمات نظافت آبدارخانه ها، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان 1398/11/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان هواپیمایی 1397/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها و فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان 1397/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات 1397/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان ها 1396/11/18 1396/11/18
مناقصه انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها و فضای سبز ساختمانهای سازمان هواپیمایی کشوری 1396/11/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان هواپیمایی کشوری 1396/11/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نظافت، آبدرخانه ها و فضای سبز 1396/11/18 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان 1396/11/18 1396/11/28
مناقصه انجام خدمات نظافت، آبدارخانه و فضای سبز 1396/11/18 1396/11/28
مناقصه شناسایی سرمایه گذار و مجری سیستم تعاملی ارسال و دریافت اطلاعات مسافران هوایی بین المللی پیش از پرواز 1396/10/21 1396/11/01
مناقصه خرید تجهیزات اکتیو شبکه کامپیوتری 1396/08/29 1396/09/08
مناقصه خرید تجهیزات اکتیو شبکه کامپیوتری سازمان هواپیمایی کشوری 1396/08/27 1396/09/08
مناقصه استعلام بها جهت تامین بلبرینگ 6307 ---بلبرینگ 6309--پروانه خنک کن شماره 132-- 1396/05/28 رجوع به آگهی
مناقصه AEVOLIS ریبون مدل R3011C 1396/05/28 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بها جهت تامین کارت PVCخام 1396/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20