مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان هواپیمایی 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها و فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان 1397/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها، فضای سبز و نگهداری تاسیسات و مخابرات 1397/10/27 رجوع به آگهی
نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان ها 1396/11/18 1396/11/18
انجام خدمات نظافت، آبدارخانه ها و فضای سبز ساختمانهای سازمان هواپیمایی کشوری 1396/11/18 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان هواپیمایی کشوری 1396/11/18 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظافت، آبدرخانه ها و فضای سبز 1396/11/18 رجوع به آگهی
نگهداری تاسیسات و مخابرات ساختمان های سازمان 1396/11/18 1396/11/28
انجام خدمات نظافت، آبدارخانه و فضای سبز 1396/11/18 1396/11/28
شناسایی سرمایه گذار و مجری سیستم تعاملی ارسال و دریافت اطلاعات مسافران هوایی بین المللی پیش از پرواز 1396/10/21 1396/11/01
صفحه 1 از 40