مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای ۱6 واحد با مساحت کل 2148 متر مربع (به همراه تهیه مصالح ) از پروژه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای ۱۹ واحد با مساحت کل 2761.5 متر مربع (به همراه تهیه مصالح ) 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای 36 واحد به متراژ کل 5011 مترمربع ( به همراه تهیه مصالح ) از پروژه طرح اقدام ملی مسکن 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح هادی روستاها 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر مناسب 1400/03/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات و لوازم یدکی 1400/02/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات و لوازم یدکی 1400/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لایه اساس و آسفالت روستای 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث دیوار حفاظتی و افزایش یک دهانه پل 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای دیوار حفاظتی 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث کانال سنگ و سیمان 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث کانال سنگ و سیمان روستا 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دستمزذی اسکلت بتنی مجتمع مسکونی 1400/02/09 1400/02/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسکلت و سقف سه بلوک آپارتمانی 1400/02/07 1400/02/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسکلت و سقف چهار بلوک آپارتمانی 1400/02/07 1400/02/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای دیوار حفاظتی شهر وحدتیه شهرستان دشتستان 1400/02/06 1400/02/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای آسفالت روستای 1400/02/01 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای آسفالت روستای 1400/02/01 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای آسفالت روستای 1400/02/01 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث دیوار حفاظتی روستای 1400/02/01 1400/02/06
صفحه 1 از 19