مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مغزه از معدن 1398/04/31 رجوع به آگهی
عملیات فلزی تقویت پایه های برج 12 مربوط به پروژه پتروشیمی 1398/02/11 رجوع به آگهی
واگذاری تامین قالب وابزارآلات و اجرای اسکلت بتنی ساختمان SUBSTATION شماره 4 در سایت پروژه NGL3200 1396/07/01 رجوع به آگهی
تامین قالب و ابزارآلات و اجرای اسکلت بتنی ساختمان SUBSTATION شماره 4 در سایت پروژه NGL3200 1396/06/13 رجوع به آگهی
خرید مصالح سنگی به میزان 35.000 تن ماسه شسته 06، 000، 15 تن شن نخودی، 20.000 تن شن بادامی جهت استفاد... 1396/06/11 1396/06/13
تامین قالب و ابزارآلات و اجرای اسکلت بتنی ساختمان 1396/06/11 رجوع به آگهی
خرید مصالح سنگی به میزان 35.000 تن ماسه شسته 06، 000، 15 تن شن نخودی، 20.000 تن شن بادامی جهت استفاد... 1396/06/08 1396/06/13
اجرای ساختمان SUBSTATION 1396/05/28 1396/05/30
اجرای ساختمان SUBSTATION شماره دو 1396/05/26 1396/05/30
اجرای ساختمان SUB STATION شماره دو 1396/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5