مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات شهری، رفت و روب معابر سطح شهر و رفع سد معبر - تامین نیروی انسانی مورد در قسمت های... 1399/02/27 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری، رفت و روب معابر سطح شهر و رفع سد معبر- تامین نیروی انسانی مورد در قسمت های... 1399/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری، رفت و روب معابر سطح شهر و رفع سد معبر- تامین نیروی انسانی مورد در قسمت های... 1399/02/09 رجوع به آگهی
احداث پارک غدیر 1399/02/02 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه سامانه کنترل سرعت و همچنین دریافت کد ثبت تخلف از پلیس راهور 1399/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری، رفت و روب معابر سطح شهر و رفع سد معبر - تامین نیروی انسانی مورد در قسمت ها... 1399/01/31 رجوع به آگهی
احداث پارک غدیر 1399/01/24 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه سامانه کنترل سرعت و همچنین دریافت کد ثبت تخلف از پلیس راهور 1399/01/24 رجوع به آگهی
احداث پارک 1398/12/26 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه سامانه کنترل سرعت و همچنین دریافت کد ثبت تخلف از پلیس راهور 1398/12/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8