مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری شناسایی و تعیین صلاحیت شرکت های حمل و نقل درون شهری 1398/03/04 1398/03/09
کنترل و نظارت در ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده و حریم منطقه 1398/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل نرده گذاری و ایمن سازی مسیل زیتون 1398/03/02 1398/03/19
تامین مسکن برای کارکنان 1398/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری احداث مخزن 300 مترمکعبی و موتور خانه 1398/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری بازسازی کانال ها 1398/03/01 1398/03/02
تامین مسکن برای کارکنان خود 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری مرمت کانال 1398/02/29 1398/03/13
بازسازی کانال بلوار 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری احداث کانال خیابان ها و بازسازی کانال و روکش غیر مکانیزه آسفالت معابر و لکه گیری مکانیزه آسف... 1398/02/24 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 136