مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین مسکن برای کارکنان خود 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری مرمت کانال 1398/02/29 1398/03/13
بازسازی کانال بلوار 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری احداث کانال خیابان ها و بازسازی کانال و روکش غیر مکانیزه آسفالت معابر و لکه گیری مکانیزه آسف... 1398/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر 1398/02/24 1398/03/11
واگذاری احداث کانال خیابان ها 1398/02/23 1398/03/20
واگذاری کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز 1398/02/23 1398/03/11
در نظر دارد جهت تامین مسکن برای کارکنان خود نسبت به شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران و انبوه سازانی ک... 1398/02/21 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز 1398/02/19 رجوع به آگهی
فراخوان مدیریت برگزاری مسابقه طراحی 1398/02/18 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 137