کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7404552 مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چناران استان خراسان رضوی 1402/09/14 1402/09/21
7371654 مناقصه واگذاری احداث شبکه فشار متوسط هوایی و خروجی های پست فوق توزیع شهرک استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/05
7371653 مناقصه واگذاری حداث شبکه فشار متوسط هوایی و خروجی های پست فوق توزیع استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/05
7369765 مناقصه اجرای پروژه تکمیل روسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر استان خراسان رضوی 1402/09/05 1402/09/09
7365527 مناقصه واگذاری اجرای پروژه تکمیل روسازی، آسفالت و جدول گذاری معابر استان خراسان رضوی 1402/09/04 1402/09/09
7221074 مناقصه واگذاری انجام کلیه خدمات پشتیبانی، امور تأسیساتی (شهرکها و نواحی صنعتی)، نظافتی، حمل و نقل، فضای سبز، حفاظت فیزیکی و مراقبتی (نگهبانی و انتظامات) استان خراسان رضوی 1402/08/01 1402/08/06
7217793 مناقصه انجام کلیه خدمات پشتیبانی ، امور تأسیساتی (شهرکها و نواحی صنعتی) نظافتی، حمل و نقل، فضای سبز، حفاظت فیزیکی و مراقبتی (نگهبانی و انتظامات) ساختمانهای اداری استان خراسان رضوی 1402/07/30 1402/08/06
7112701 مناقصه اجرای پروژه حفاری و آزمایش پمپاژ آب چاه استان خراسان رضوی 1402/07/09 1402/07/13
7111338 مناقصه خرید کابل جهت چاههای آب استان خراسان رضوی 1402/07/09 1402/06/18
7111323 مناقصه خرید لوله های فولادی سیاه درزدار و درز جوش جهت تجهیز چاه استان خراسان رضوی 1402/07/09 1402/07/13
7107273 مناقصه فراخوان شناسایی و جذب CDA واجد شرایط جهت اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار پلاستیک استان خراسان رضوی 1402/07/08 رجوع به آگهی
7096554 مناقصه خرید لوله های فولادی سیاه درزدار و درز جوش جهت تجهیز چاه تعدادی استان خراسان رضوی 1402/07/08 1402/07/13
6988572 مناقصه اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه استان خراسان رضوی 1402/06/12 1402/06/18
6984376 مناقصه اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه کلاسه 541280 استان خراسان رضوی 1402/06/11 1402/06/18
6906676 مناقصه اجرای پروژه حفاری و آزمایش پمپاژ آب چاه استان خراسان رضوی 1402/05/23 1402/05/26
6901965 مناقصه اجرای پروژه حفاری و آزمایش پمپاژ آب چاه کلاسه 912722 شهرک صنعتی استان خراسان رضوی 1402/05/22 1402/05/26
6861620 مناقصه اجرای پروژه تکمیل جدولگذاری و آسفالت استان خراسان رضوی 1402/05/10 1402/05/15
6838369 مناقصه اجرای پروژه تکمیل طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب استان خراسان رضوی 1402/05/03 1402/05/08
6835532 مناقصه - اجرای پروژه تکمیل جدولگذاری و آسفالت معابر فاز یک و اجرای رمپهای ورودی و خروجی و بلوار ورودی فاز دو شهرک صنعتی استان خراسان رضوی 1402/05/03 1402/05/08
6833200 مناقصه اجرای پروژه تکمیل طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی استان خراسان رضوی 1402/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 59