مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث کامل تصفیه خانه و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی 1398/02/25 1398/03/02
اجرای پروژه روسازی،آسفالت و جدول گذاری شهرکهای صنعتی 1398/02/24 1398/02/28
واگذاری اجرای پروژه احداث تصفیه خانه و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی 1398/02/24 1398/03/02
فراخوان واگذاری اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدول گذاری شهرک های صنعتی 1398/02/23 1398/02/28
واگذاری اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدول گذاری شهرک های صنعتی 1398/02/22 1398/02/28
واگذاری اجرای پروژه احداث شبکه روشنایی و شبکه فشار متوسط ناحیه صنعتی 1398/02/15 1398/02/19
اجرای پروژه احداث شبکه روشنایی و شبکه فشار متوسط ناحیه صنعتی 1398/02/14 1398/02/19
اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری طرح اتصال 1397/12/25 رجوع به آگهی
اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدول گذاری طرح اتصال فاز 1 و 2 شهرک 1397/12/25 1398/01/07
اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری طرح اتصال 1 و 2 شهرک 1397/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 77