مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5960014 مناقصه انجام کلیه خدمات پشتیبانی نیروی انسانی امور تأسیساتی، نظافتی حمل و نقل فضای سبز نگهبانی و نگهداری ساختمانهای اداری 1401/08/28 1401/09/02
5867172 مناقصه اجرای پروژه ساخت و تجهیز کاربری برای خودرو آتش نشانی 1401/08/05 1401/08/09
5863145 مناقصه انجام کلیه خدمات پشتیبانی، امور تأسیساتی، نظافتی، حمل و نقل، فضای سبز، حفاظت فیزیکی و مراقبتی (نگهبانی و انتظامات ) ساختمانهای اداری 1401/08/04 1401/08/10
5862922 مناقصه اجرای پروژه ساخت و تجهیز کاربری برای خودرو آتش نشانی 1401/08/04 1401/08/09
5718573 مناقصه خرید خدمات مشاوره 1401/06/31 1401/07/04
5717659 مناقصه خرید خدمات مشاوره 1401/06/30 1401/07/04
5716031 مناقصه اجرای پروژه شبکه فاضلاب سایتهای کارگاهی 1401/06/30 1401/07/07
5714946 مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب 1401/06/30 1401/07/07
5711785 مناقصه انجام اقدامات حفاظت فیزیکی و مراقبتی 1401/06/29 1401/07/07
5710297 مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب 1401/06/29 1401/07/07
5524136 مناقصه اجرای پروژه دیوار ساحلی و ساماندهی مسیل 1401/05/05 1401/05/13
5430155 مناقصه اجرای پروژه جمع آوری فاضلاب 1401/04/12 1401/04/16
5427221 مناقصه اجرای پروژه جمع آوری فاضلاب 1401/04/11 1401/04/16
5376175 مناقصه واگذاری اجرای پروژه روسازی، جدول گذاری و آسفالت 1401/03/30 1401/04/02
5375150 مناقصه خرید کابل تخت افشان 150* 3 جهت تجهیز چاه 1401/03/30 1401/04/02
5374840 مناقصه اجرای پروژه حفاری دو حلقه چاه 1401/03/30 1401/04/02
5371856 مناقصه واگذاری اجرای پروژه روسازی، جدول گذاری و آسفالت قسمتی از معابر 1401/03/29 1401/04/02
5371053 مناقصه خرید کابل تخت افشان 150* 3 جهت تجهیز چاه شهرک 1401/03/29 1401/04/02
5370863 مناقصه اجرای پروژه حفاری دو حلقه چاه 1401/03/29 1401/04/02
5354332 مناقصه انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1401/03/24 1401/03/29
صفحه 1 از 56