مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5610636 مناقصه خرید تجهیزات مرکز داده اصلی 1401/06/01 1401/06/03
5610525 مناقصه خرید تجهیزات مرکز داده اصلی 1401/06/01 1401/06/04
5606767 مناقصه خرید تجهیزات مرکز داده 1401/05/31 1401/06/04
5426838 مناقصه خرید تجهیزات مرکز داده اصلی سازمان 1401/04/11 رجوع به آگهی
5410758 مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات مرکزداده اصلی 1401/04/06 1401/04/07
5376628 مناقصه خرید تجهیزات passive مرکز داده پشتیبان 1401/03/30 1401/04/01
5372891 مناقصه خرید تجهیزات passive داده پشتیبان 1401/03/29 1401/04/01
5157233 مناقصه ارایه خدمات حمل و نقل جهت انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری سازمان 1401/02/17 1401/02/20
5155834 مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حمل و نقل جهت انجام ماموریت های داخل و خارج شهری 1401/02/15 1401/02/20
5155011 مناقصه ارایه خدمات حمل و نقل جهت انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری 1401/02/15 1401/02/20
5120781 مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای سازمان 1401/02/06 1401/02/10
5117672 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای سازمان ثبت احوال کشور 1401/02/05 1401/02/10
5116516 مناقصه واگذاری امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای سازمان 1401/02/05 1401/02/10
3360827 مناقصه ایجاد وحدت رویه در اجرا و اثربخشی بیشتر فعالیت ها 1399/08/18 رجوع به آگهی
3360470 مناقصه طرح اولویت پژوهشی سال ۱۳۹۸ استانی آینده پژوهی در جمعیت استان با سند توسعه ملی و آمارش سرزمینی 1399/08/18 رجوع به آگهی
2951718 مناقصه عمومی یک مرحله ای اختصاص فیبر نوری 1399/04/18 1399/04/21
2734601 مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان و محوطه پایگاه پشتیبانی اطلاعات و آمارجمعیتی کشور ( ورداورد ) 1399/01/24 1399/02/02
2733695 مناقصه انجام پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل ساختمان و محوطه پایگاه پشتیبانی اطلاعات و آمار جمعیتی کشور سایت 1399/01/24 1399/02/02
2731350 مناقصه انجام پروژه عملیاتی اجرایی تکمیل ساختمان و محوطه پایگاه پشتیبانی اطلاعات و آمار جمعیتی کشور سایت 1399/01/23 1399/02/02
1188962 مناقصه استعلام ژنراتور 1396/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49