مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری رفع سد معبر سطح شهر به افراد حقیقی و حقوقی 1395/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از پروژه های سرمایه گذاری 1395/03/16 رجوع به آگهی
واگذاری رفع سد معبر سطح شهر به افراد حقیقی و حقوقی 1395/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای شبکه آبیاری فضای سبز پارک 1395/02/04 رجوع به آگهی
تهیه لوازم سیستم آبیاری فضای سبز 1395/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری رفع سد معبر سطح شهر 1395/02/04 رجوع به آگهی
تهیه لوازم سیستم آبیاری فضای سبز 1395/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای شبکه آبیاری فضای سبز 1395/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری رفع سد معبر سطح شهر 1395/01/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر کمربندی 1394/12/25 1395/01/05
صفحه 8 از 37