مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه لوازم سیستم آبیاری فضای سبز پارک 1394/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای شبکه آبیاری فضای سبز 1394/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات رفت و روب 1394/10/09 1394/10/18
واگذاری خدمات رفت و روب 1394/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری احداث شهربازی 1394/09/28 1394/10/05
واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی 1394/09/22 1394/09/28
نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر 1394/09/18 1394/09/27
واگذاری عملیات حمل آب و آبدهی فضای سبز 1394/09/17 1394/09/23
واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی 1394/09/15 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حمل آب و آبدهی فضای سبز 1394/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 8 از 35