مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر 1394/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پلهای کانال بلوار 1394/08/27 1394/09/03
واگذاری اجرای پلهای کانال بلوار 1394/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی بخشی از پارک 1394/08/16 1394/08/22
اجرای عملیات پیاده روسازی بخشی از خیابان 1394/08/12 1394/08/18
اجرای دیوارکشی منطقه کارگاهی 1394/08/12 1394/08/18
واگذاری عملیات حمل آب و آبدهی فضای سبز 1394/08/07 1394/08/16
واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی 1394/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی بخشی از خیابان 1394/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای دیوارکشی منطقه کارگاهی 1394/08/05 رجوع به آگهی
صفحه 9 از 35