مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1398/05/17 1398/05/20
واگذاری امور خودروهای سبک استیجاری ستاد منطقه و برخی نواحی 1398/01/25 1398/02/02
واگذاری امور خودروهای سبک استیجاری ستاد منطقه و برخی نواحی 1398/01/22 رجوع به آگهی
واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1398/01/22 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بصورت حجمی و نیم راهی 1396/08/14 1396/08/22
لوله گذاری، محوطه سازی، احداث پارکینگ، آسفالت ، بتن ریزی اطراف مخازن آب آتش نشانی و حوضچه های تبخیر،... 1396/08/03 1396/08/17
لوله گذاری، محوطه سازی، احداث پارکینگ، آسفالت ، بتن ریزی اطراف مخازن آب آتش نشانی و حوضچه های تبخیر،... 1396/08/01 1396/08/17
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بصورت حجمی و نیم راهی 1396/05/04 1396/05/16
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی 1395/04/01 1395/04/22
واگذاری خاکبرداری، لوله گذاری، محوطه سازی و.. 1395/03/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31