مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور نواحی کازرون و نورآباد و جایگاه شرکتی 1395/01/23 رجوع به آگهی
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی 1394/12/24 رجوع به آگهی
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی منطقه فارس 1394/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1394/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی 1394/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی 1394/12/17 1395/01/17
واگذاری امور نواحی و جایگاه شرکتی 1394/12/17 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی و جایگاه شرکتی 1394/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاههای شرکتی 1394/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبارهای نفت شماره یک، دو و جایگاه شرکتی 1394/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 31