مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور نواحی آباده، اقلید و خرم بید 1394/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی و جایگاه شرکتی 1394/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری راهبردی خودرو سبک استیجاری 1394/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور نواحی 1394/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور انبارهای نفت شماره یک، دو و جایگاه شرکتی 1394/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاه شرکتی 1394/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاههای شرکتی 1394/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور جایگاه های شرکتی 1394/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور سوختگیری هواپیمایی 1394/09/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات دفتری، نظافت، آبدارخانه و فضای سبز 1394/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 31