کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7048963 مناقصه پروژه بازسازی برج های خنک کننده استان خوزستان 1402/06/26 1402/07/01
7043582 مناقصه پروژه بازسازی برج های خنک کننده استان خوزستان 1402/06/22 1402/07/01
7040838 مناقصه پروژه بازسازی برج های خنک کننده استان خوزستان 1402/06/21 1402/07/01
7009708 مناقصه انجام پروژه طراحی (صحه گذاری) خرید و نصب و راه اندازی و اجرا قطعات و تجهیزات شبکه آب و فوم آتش نشانی واحد الفین (نواحی 80 و 10 و 20 و 50) مجتمع پتروشیمی استان خوزستان 1402/06/14 1402/06/21
7008636 مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید و اجرای پوشش ضد حریق واحدهای OL, NF مجتمع استان خوزستان 1402/06/14 1402/06/20
6995344 مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر زیر صفر 650 هزار کیلوکالری در ساعت واحد HD مجتمع استان خوزستان 1402/06/13 1402/06/17
6995115 مناقصه انجام عملیات طراحی. خرید تجهیزات و متریال نصب، تست و راه اندازی نصب سیستم پیچینگ واحدالفین (OL) استان تهران 1402/06/13 1402/07/13
6990843 مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید و اجرای پوشش ضد حریق واحدهای OL, NF مجتمع استان خوزستان 1402/06/12 1402/06/20
6988417 مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید، نصب، راه اندازی و آموزش 7 دستگاه آنالایزر اکسیژن استان خوزستان 1402/06/12 1402/06/20
6982326 مناقصه انجام پروژه طراحی (صحه گذاری) خرید و نصب و راه اندازی و اجرا قطعات و تجهیزات شبکه آب و فوم آتش نشانی استان خوزستان 1402/06/09 1402/06/21
6982317 مناقصه اجرای خدمات حمل، انتقال و تخلیه کانتینر های حامل محصولات جامد صادراتی استان خوزستان 1402/06/09 1402/06/19
6982202 مناقصه انجام پروژه طراحی ، خرید، نصب و راه اندازی و آموزش هفت دستگاه آنالایزر اکسیژن استان خوزستان 1402/06/09 1402/06/20
6977244 مناقصه خرید تیوپ مبدل 300-EA بدون درز متریال استان خوزستان 1402/06/08 1402/06/15
6970777 مناقصه انجام پروژه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر زیر صفر 650 هزار کیلوکالری استان خوزستان 1402/06/06 1402/04/19
6967332 مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آنالایزر برای اندازه گیری h2s-co-co2 و استالدئید سیال ورودی da-203 استان خوزستان 1402/06/06 1402/06/13
6967300 مناقصه واگذاری انجام پروژه طراحی و مهندسی، خرید، نصب، راه اندازی و آموزش هشت دستگاه آنالایزر رطوبت سنج، جهت اندازه گیری میزان رطوبت استان خوزستان 1402/06/06 1402/06/12
6967295 مناقصه خرید تیوب مبدل 300-EA بدون درز متریال 304-SUS واحد AR استان خوزستان 1402/06/06 1402/06/15
6958209 مناقصه واگذاری انجام پروژه طراحی و مهندسی، خرید، نصب، راه اندازی و آموزش هشت دستگاه آنالایزر رطوبت سنج، جهت اندازه گیری میزان رطوبت استان خوزستان 1402/06/04 1402/06/12
6958200 مناقصه انجام پروژه طراحی، خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آنالایزر برای اندازه گیری h2s-co-co2 و استالدئید سیال ورودی da-203 استان خوزستان 1402/06/04 1402/06/13
6946477 مناقصه انجام پروژه طراحی (صحه گذاری) خرید و نصب و راه اندازی و اجرا قطعات و تجهیزات شبکه آب و فوم آتش نشانی استان خوزستان 1402/06/02 1402/06/06
صفحه 1 از 111