مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی پانزده عدد کلید GIS واحد UT 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی پانزده عدد کلید GIS واحد UT 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی پانزده عدد کلید GIS 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه عملیات طراحی، خرید، تست و راه اندازی سیستم کاهش COD آب خروجی دیکاتترهای واحد SBR 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه عملیات طراحی، خرید، تست و راه اندازی سیستم کاهش COD آب خروجی دیکاتترهای واحد SBR 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیر کلیه دستگاه ها و تجهیزات واحد 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پایپ و لوازم پایپینگ در سایزهای مختلف 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پایپ و لوازم پایپینگ در سایزهای مختلف 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه فروش عرصه و اعیان شش دانگ جایگاه سوخت و مجتمع رفاهی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه تعویض و اجرای کابل و مسیر ۶۶ کیلو وات خطوط KWPA شامل: خدمات مهندسی و مهندسی خرید، تهیه و تامین کلیه متریال/اقلام، تهیه و تامین تجهیزات مصالح/ماشین آلات ابزار آلات/مصالح/مواد مصرفی... 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه فروش عرصه و اعیان شش دانگ جایگاه سوخت و مجتمع رفاهی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه فروش عرصه و عیان شش دانگ جایگاه سوخت و مجتمع رفاهی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه تعویض و اجرای کابل و مسیر ۶۶ کیلو وات خطوط KWPA شامل: خدمات مهندسی و مهندسی خرید، تهیه و تامین کلیه متریال/اقلام، تهیه و تامین تجهیزات مصالح/ماشین آلات ابزار آلات/مصالح/مواد مصرفی... 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه عرصه و عیان شش دانگ جایگاه سوخت و مجتمع رفاهی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات راهبری کارگاه های مرکزی و متمرکز و بخشی از کارگاه ماشین آلات حساس 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات راهبری کارگاههای مرکزی و متمرکز و بخشی از کارگاه ماشین آلات حساس 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پایپ و لوازم پایپینگ در سایزهای مختلف انجام کلیه عملیات طراحی، خرید، تست و راه اندازی اجرای سیستم کاهش COD آب خروجی دیکانترهای واحد SBR 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پایپ و لوازم پایپینگ در سایزهای مختلف انجام کلیه عملیات طراحی، خرید، تست و راه اندازی اجرای سیستم کاهش COD آب خروجی دیکانترهای واحد SBR 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت و توانمند در زمینه نگهداری و تعمیرات خودروهای آتش نشانی و کرن های ماشینی ژاپنی مدل تادانا و 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات احداث سوله و ساختمان تعمیرات- انجام طراحی، خرید، نصب و اجرای پروژه حفاظت در مقابل صاعقه مخازن سقف شناور 1400/08/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 98