مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای پروژه ارتقا ایمنی ساختمان مرکزی شرکت شامل (طراحی-تامین -نصب و راه اندازی سیستم تشخیص -اعلام و اطفا حریق ) 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه ارتقا ایمنی ساختمان مرکزی شامل (طراحی-تامین -نصب و راه اندازی سیستم تشخیص -اعلام و اطفا) حریق بصورت EPC 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی حراست و حفاظت از تاسیسات و اماکن 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نگهبانی حراست و حفاظت از تاسیسات و اماکن 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نگهبانی ( حراست و حفاظت ) از تاسیسات و اماکن شرکت ملی مهندسی و ساختمان 1400/07/06 1400/07/08
مناقصه انجام خدمات نگهبانی ( حراست و حفاظت از تاسیسات و اماکن) 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی (حراست و حفاظت) از تاسیسات 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی ( حراست و حفاظت از تاسیسات 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه ارتقا ایمنی ساختمان مرکزی شامل (طراحی-تامین -نصب و راه اندازی سیستم تشخیص -اعلام و اطفا) حریق بصورت EPC 1400/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه ارتقا ایمنی ساختمان مرکزی شرکت 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی (نگهداشت، نقلیه، تاسیسات و آتش نشانی) 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات اداری و دفتری ؛ انبارداری انبارها و خدمات طرح ها ) 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات اداری و دفتری ؛ انبارداری انبارها و خدمات طرح ها ) 1400/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات عمومی (خدمات اداری و دفتری، انبارداری انبارها و خدمات طرح ها) 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه احداث اسکله 5000 تنی در جزیره قشم بصورت EPC 1400/03/01 1400/03/15
مناقصه احداث اسکله 1400/02/30 1400/03/15
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث اسکله 5000 تنی جزیره قشم 1399/12/20 1400/01/21
مناقصه احداث اسکله ۵۰۰۰ تنی 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شش دستگاه سرور PROLIANT DL 380 GEN 10 1399/11/27 1399/12/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید فراخوان عمومی خدمات (حراست و حفاظت) از تاسیسات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 1399/06/25 1399/06/30
صفحه 1 از 9