مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Augmentation of Ambalangoda 132/33 kV Grid Substation and Pannala 132/33 kV Grid Substation and Supp... 1399/04/08 رجوع به آگهی
Augmentation of Ambalangoda 132/33 kV Grid Substation, Augmentation of Pannala 132/33 kV Grid Substa... 1399/04/05 رجوع به آگهی
Augmentation of Aniyakanda 132/33 kV Grid Substation, Augmentation of Chunnakam 132/33kV Grid Substa... 1399/04/05 رجوع به آگهی
Installation of: 124Mvar Breaker Switched Capacitor Banks in Colombo City Grid Substations and Repla... 1399/04/02 رجوع به آگهی
Supply & Delivery of Tee – Off Piercing Connector Insulated 1399/04/02 رجوع به آگهی
Supply & Delivery of Switches Load Break (SF6) 36kV with Remote Operation 400 A 1399/04/02 رجوع به آگهی
Supply and Delivery of Aerial Bundled Conductor Alu. (ABC) 230/400 V 3x70+54.6+16sqmm (5 core) – 125... 1399/04/02 رجوع به آگهی
Installation of: 124Mvar Breaker Switched Capacitor Banks in Colombo City Grid Substations and Repla... 1399/03/25 رجوع به آگهی
SUPPLY AND DELIVERY OF CABLE – ALU.PVC INSULATED – TWIN FLAT 1399/03/08 رجوع به آگهی
SUPPLY AND DELIVERY OF CIRCUIT BREAKER MOULDED CASE 32A & 63A (WITHOUT ENCLOSURE) 1399/03/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9