مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس دهی به کارکنان ایستگاه های طول خط اداره 1397/10/05 1397/10/11
بهسازی و نوسازی ایستگاه - تجهیز و تکمیل سوله تعمیرات واگن های مسافری 1397/09/17 1397/09/22
بهسازی و نوسازی ایستگاه راه آهن 1397/08/07 1397/08/14
بهسازی و نوسازی ایستگاه راه آهن - تجهیز و تکمیل سوله تعمیرات واگن های مسافری ایستگاه 1397/08/09 1397/08/14
تعمیر درزین های مستقر در اداره کل راه آهن 1397/02/11 1397/02/20
سرویس دهی به کارکنان 1396/11/07 1396/11/16
تعمیرات اساسی شش واحد از منازل سازمانی اداره کل راه آهن 1396/10/11 1396/10/18
ترمیم و نگهداری فضای سبز ایستگاهها 1396/10/04 1396/10/11
ترمیم و نگهداری فضای سبز ایستگاه های راه آهن 1396/10/03 1396/10/11
ترمیم و نگهداری فضای سبز ایستگاه های راه آهن 1396/10/02 1396/10/11
صفحه 1 از 29