مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تأمین خودروهای استیجاری 1400/10/05 1400/10/06
مناقصه تامین یک وعده غذای گرم کارکنان 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه تامین یک وعده غذای گرم کارکنان 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه تأمین یک وعده غذای گرم کارکنان انبار نفت شهیدتندگویان زنجان 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه تأمین خودروهای استیجاری 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه تأمین هشت دستگاه خودروی استیجاری منطقه 1400/09/30 1400/10/06
مناقصه تامین یک وعده غذای گرم کارکنان 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه تامین یک وعده غذای گرم کارکنان 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه تأمین خودروهای استیجاری 1400/09/04 1400/09/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تآمین 8دستگاه خودروی استیجاری 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه ایجاد سایبان درب ورودی و خروجی انبار نفت 1400/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد سایبان درب ورودی و خروجی انبار 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آسفالت محوطه و ریم مخازن 1400/05/16 1400/05/19
مناقصه آسفالت محوطه و ریم اطراف مخازن انبار 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آسفالت محوطه و ریم مخازن 1400/05/13 1400/05/19
مناقصه آسفالت محوطه و ریم مخازن انبار نفت 1400/05/13 1400/05/19
مناقصه اداره امور انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات ستاد, نواحی تابعه و سوختگیری هواپیمایی 1400/05/04 1400/05/09
مناقصه مرمت آسفالت محوطه و ریم مخازن انبار نفت 1400/03/30 1400/04/01
مناقصه مرمت آسفالت محوطه 1400/03/29 1400/04/01
صفحه 1 از 15