مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خودروهای استیجاری 1398/08/06 رجوع به آگهی
تامین هشت دستگاه خودروی استیجاری منطقه 1398/08/04 1398/08/11
تامین خودروهای استیجاری 1398/08/04 رجوع به آگهی
خدمات اصلاح کابل کشی شبکه انبار نفت و استاندارد سازی و تفکیک اتاق سرور انبار از اتاق کنترل 1398/07/23 رجوع به آگهی
خدمات اصلاح کابل کشی شبکه انبار نفت و استاندارد سازی و تفکیک اتاق سرور انبار از اتاق کنترل انبار نفت 1398/07/21 1398/07/25
خدمات اصلاح کابل کشی شبکه انبار نفت و استاندارد سازی و تفکیک اتاق سرور انبار از اتاق کنترل انبار نفت 1398/07/21 1398/08/06
صلاحیت صدور مجوز احداث جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی 1398/01/06 1400/11/01
تامین هشت دستگاه خودروی استیجاری منطقه 1397/09/01 رجوع به آگهی
واگذاری تامین غذای گرم کارکنان 1397/08/21 رجوع به آگهی
اصلاحیه واگذاری اداره امور انبار نفت 1397/04/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22