کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7411565 مناقصه خرید گیربکس FIMET استان خراسان رضوی 1402/09/16 1402/09/28
7407257 مناقصه ورق طلق پلی کربنات شیری با ضخامت 6 میلیمتر 600*210 استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/18
7407178 مناقصه تهیه، ساخت و نصب کارگاه جهت تعمیرات جرثقیل استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/30
7407143 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/20
7403309 مناقصه تهیه ساخت و نصب کارگاه جهت تعمیرات جرثقیل استان خراسان رضوی 1402/09/14 1402/09/30
7403132 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان خراسان رضوی 1402/09/14 رجوع به آگهی
7398930 مناقصه گیربکس8.097635W استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/15
7398211 مناقصه خرید گیربکس FIMET استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/28
7398016 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان خراسان رضوی 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398014 مناقصه تهیه، ساخت و نصب کارگاه جهت تعمیرات استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/30
7395765 مناقصه خرید گیربکس 8.097635W استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/15
7395692 مناقصه لوله انتقال استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/28
7395672 مناقصه خرید گیربکس FIMET استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/28
7395636 مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات، بازسازی و بهینه سازی ساختمان ها استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/27
7395629 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/20
7389808 مناقصه خرید گیربکسFIMET استان خراسان رضوی 1402/09/11 1402/09/28
7389572 مناقصه تهیه ساخت و نصب کارگاه جهت تعمیرات جرثقیل استان خراسان رضوی 1402/09/11 1402/09/30
7389502 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان خراسان رضوی 1402/09/11 1402/09/20
7389399 مناقصه الکترود گرافیتیUHP600 استان خراسان رضوی 1402/09/11 1402/09/20
7387403 مناقصه خرید گیربکس FIMET استان خراسان رضوی 1402/09/09 1402/09/28
صفحه 1 از 62