مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری و نگهداری پکیج تصفیه فاضلاب مسکن مهر شهریار99/30 1399/04/17 1399/04/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری سه حلقه چاه در مناطق تحت پوشش 1398/10/28 1398/11/02
مناقصه تهیه و نصب 2500 فقره انشعاب فاضلاب خانگی - تهیه و نصب 3700 فقره انشعاب فاضلاب خانگی 1398/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و نصب 2500 فقره انشعاب فاضلاب خانگی-تهیه و نصب 3700 فقره انشعاب فاضلاب خانگی 1398/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد 59 نفر نیروی انسانی 1398/03/23 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری(نگهداری و تعمیرات, رفع حوادث شبکه, خطوط انتقال و انشعابات آب و حفظ و حراست از تاسیسات منابع تولید و مخازن و کنترل شبکه توزیع از لحاظ کمی و کیفی و انجام عملیات سر... 1397/11/18 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی تهیه نصب و راه اندازی و اجرای مدول دوم تصفیه خانه 1397/11/10 1397/11/14
مناقصه برونسپاری فعالیتهای بهره برداری تصفیه خانه شهر 1397/08/01 1397/08/07
مناقصه تهیه و ساخت دیوار پیش ساخته بتنی مسلح بتنی, آزمایش, بارگیری, حمل, باراندازی, زیرسازی و نصب دیوار پیرامون تصفیه خانه 1397/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه بارگیری حمل و اجرای عملیات نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب 1397/04/02 1397/04/09
مناقصه عملیات تهیه و اجرای شبکه فاضلاب 1396/12/16 1396/12/20
مناقصه تهیه و اجرای شبکه فاضلاب 1396/12/12 1396/12/20
مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب با لوله های پلی اتیلن 1396/11/30 1396/12/06
مناقصه انجام خدمات مربوط به نیروهای حجمی و تنظیفی 1396/05/17 1396/05/23
مناقصه انجام خدمات مربوط به نیروهای حجمی و تنظیفی 1396/05/16 1396/05/23
مناقصه اجرای عملیات حفاری 6 حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی و UPVC 1396/05/10 1396/05/16
مناقصه عملیات حفاری 6 حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی و UPVC 1396/05/09 1396/05/16
مناقصه انجام خدمات حسابداری 1396/03/07 1396/03/13
مناقصه انجام خدمات حسابداری 1396/03/06 1396/03/13
مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 متر مکعبی و تاسیسات جانبی 1396/02/31 1396/03/06
صفحه 1 از 15