مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فضای فیزیکی بخش بستری زنان یک و نوزادان 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه اصلاح لوله های خطوط اصلی آب مصرفی و بهداشتی و آتش نشانی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح لوله های خطوط اصلی آب مصرفی و بهداشتی و آتش نشانی بیمارستان 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح لوله های خطوط اصلی آب مصرفی بهداشتی و آتش نشانی 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه آماده سازی فضای فیزیکی بخش زنان 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه آماده سازی فضای فیزیکی بخش زنان 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه آماده سازی فضای فیزیکی بخش بستری زنان یک و نوزادان 1400/09/18 1400/09/23
مناقصه آماده سازی فضای فیزیکی بخش بستری زنان یک و نوزادان 1400/09/18 1400/09/23
مناقصه آماده سازی فضای فیزیکی بخش بستری زنان یک و نوزادان 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه آماده سازی فضای فیزیکی بخش زنان (2) در طبقه همکف بلوک G بیمارستان 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آماده سازی فضای فیزیکی بخش زنان 1400/09/07 1400/09/15
مناقصه اجاره خودرو با راننده 1400/09/07 1400/09/11
مناقصه اجاره خودرو با راننده در واحدهای تابعه 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره خودرو با راننده در واحدهای تابعه مدیریت درمان استان هرمزگان سال 1400 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه واگذاری سرویس رفت و آمد کارکنان 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس رفت و امد کارکنان مدیریت درمان وواحدهای تابعه تامین اجتماعی استان هرمزگان سال 1400 1400/09/03 1400/09/10
مناقصه خرید،حمل و تحویل یک دستگاه رادیوگرافی پرتابل دیجیتال 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ،حمل و تحویل یک دستگاه رادیوگرافی پرتابل دیجیتال مربوط به واحد رادیولوژی بیمارستان 1400/09/02 1400/09/08
مناقصه خرید،حمل و تحویل یک دستگاه رادیوگرافی پرتابل دیجیتال 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه خرید،حمل و تحویل یک دستگاه رادیوگرافی پرتابل دیجیتال مربوط به واحد رادیولوژی 1400/07/27 1400/08/03
صفحه 1 از 10