مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات اجرائی لکه گیری آسفالت در فازهای مختلف 1400/03/09 1400/03/22
مناقصه واگذاری عملیات اجرائی لکه گیری آسفالت در فازهای مختلف 1400/03/08 1400/03/22
مناقصه واگذاری عملیات اجرائی لکه گیری آسفالت در فازهای مختلف 1400/03/01 1400/03/22
مناقصه واگذاری عملیات اجرائی لکه گیری آسفالت در فازهای مختلف 1400/02/13 1400/02/21
مناقصه واگذاری عملیات اجرائی لکه گیری آسفالت 1400/02/08 1400/02/21
مناقصه واگذاری عملیات اجرائی لکه گیری آسفالت در فازهای مختلف 1400/02/08 1400/02/21
مناقصه عملیات اجرائی لکه گیری آسفالت در فازهای مختلف محلات سطح شهر 1400/02/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرائی لکه گیری آسفالت در فازهای مختلف 1400/02/01 1400/02/21
مناقصه عملیات اجرای تکمیل پارک 1400/01/30 1400/02/11
مناقصه مشارکت و سرمایه گذاری به منظور احداث سه باب غرفه تجاری به تعداد سه عدد بصورت BOT 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای تکمیل پارک 1400/01/23 1400/02/11
مناقصه لکه گیری آسفالت معابر 1399/12/14 1399/12/27
مناقصه لکه گیری آسفالت معابر 1399/12/10 1399/12/27
مناقصه احداث و نگهداری فصای سبز نواحی الف و ب 1399/12/02 رجوع به آگهی
مناقصه احداث و نگهداری فصای سبز 1399/11/25 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری آسفالت رویه معابر 1399/11/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پارکهای محله ای و ابنیه 1399/11/18 1399/12/02
مناقصه عملیات اجرائی لکه گیری آسفالت معابر شهر 1399/11/14 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پارکهای محله ای و ابنیه 1399/11/11 1399/12/02
مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری و اجرایی شهر 1399/10/11 1399/10/23
صفحه 1 از 13