مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدماتی، نگهداری فضای سبز و امور باغبانی 1397/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی، نگهداری فضای سبز و امور باغبانی 1397/10/02 رجوع به آگهی
خرید اینترنت با پهنای باند 40 مگابیت 1396/11/10 رجوع به آگهی
عملیات و تعمیر و نگهداری، بهسازی تاسیسات الکتریکال و مکانیکال کلیه ساختمان ها 1396/09/18 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری ابنیه کلیه ساختمان های دانشگاه 1396/09/18 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز 1396/02/20 رجوع به آگهی
امور خدماتی و پشتیبانی 1396/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر و نگهدای ابنیه کلیه ساختمانهای دانشگاه 1396/02/02 رجوع به آگهی
عملیات ، تعمیر و نگهداری، بهسازی تاسیسات الکتریکال و مکانیکال 1396/01/31 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز 1396/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27