مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات بهسازی، تعمیر و نگهداری ابنیه ساختمان ها و محوطه های دانشگاه و ساختمان های تحت پوشش 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی ساختمان 1400/05/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی، حفظ و نگهداری فضای سبز و امور باغبانی 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید رادیاتور و تهیه لوازم و اتصالات مربوطه 1399/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید رادیاتور و تهیه لوازم و اتصالات مربوطه 1399/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کلیه سایت ها و ساختمانهای تحت پوشش 1399/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کلیه سایت ها و ساختمانهای تحت پوشش 1399/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساختمان سلف سرویس 1399/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساختمان سلف سرویس 1399/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه کلیه ساختمان های دانشگاه 1399/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری ابنیه کلیه ساختمان های دانشگاه 1399/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرای لوله کشی سرد و گرم و رادیاتور و آتش نشانی فاز 1 بوستان 1399/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای دیوار مالن محوطه 1399/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری ابنیه کلیه ساختمانهای دانشگاه 1399/02/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری ابنیه کلیه ساختمانهای دانشگاه 1399/02/09 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه 1398/12/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سالن غذاخوری واقع در ساختمان سهروردی 1398/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی، حفظ و نگهداری فضای سبز و امور باغبانی خود 1398/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی، حفظ و نگهداری فضای سبز و امور باغبانی 1398/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تهیه مصالح و آسفالت ریزی محوطه سلف سرویس 1398/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15