مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات تامین خودروهای سواری 1398/10/15 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به حمل محصولات صادراتی 1398/10/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات حمل محصولات صادراتی 1398/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات فضای سبز 1398/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات ایاب و ذهاب سنگین کارکنان 1398/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تهیه، تامین،طبخ و توزیع غذا در رستوران 1398/02/10 رجوع به آگهی
خدمات مربوط به تامین خودروهای سواری 1397/10/29 1397/11/03
انجام خدمات حمل محصولات صادراتی 1397/07/21 رجوع به آگهی
انجام خدمات فضای سبز 1397/01/18 رجوع به آگهی
انجام خدمات تامین نیروی انسانی (انجام کلیه امور مربوط به خدمات و خدمات فنی و پشتیبانی) 1397/01/16 1397/02/06
صفحه 1 از 3