مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای پروژه پازل سطح شهر 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه پروژه اجرای جدولگذاری و پازل خیابان 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه انجام کلیه امورات مربوط به آرامستانهای شهر 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای جدولگذاری و پازل خیابان ستارخان 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای پازل سطح شهر 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدولگذاری بلوار(رفوژ) میانی با جدول 50 سانتی خیابان کمربندی 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل مصالح سنگی و آسفالت 1400/07/22 1400/07/25
مناقصه احداث ساختمان غسالخانه 1400/07/22 1400/07/25
مناقصه اجاره 3 دستگاه کامیون خاور مکانیزه 1400/03/31 1400/04/05
مناقصه اجرای جدولگذاری - پروژه اجرای جدولگذاری و پازل خیابان 1400/03/05 1400/03/09
مناقصه اجرای جدولگذاری سطح شهر 1400/02/13 1400/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای پازل سطح شهر 1400/02/13 1400/02/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لکه گیری و پخش آسفالت در سطح شهر 1400/02/13 1400/02/15
مناقصه اجاره 3 دستگاه کامیون خاور مکانیزه و 2 دستگاه کامیون کمپرسی 1400/02/08 1400/02/12
مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب ، جمع آوری پسماند، لایروبی، تنظیف و جمع آوری زباله 1400/02/07 1400/02/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای پازل سطح شهر 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدولگذاری سطح شهر 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لکه گیری و پخش آسفالت در سطح شهر 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خدمات شهری 1400/01/21 1400/01/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای پازل سطح شهر 1400/01/05 1400/01/07
صفحه 1 از 17