مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کفش کار 1398/02/30 رجوع به آگهی
حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 315MVA به وزن هر دستگاه 274900 کیلوگرم 1398/02/29 رجوع به آگهی
خرید20 دستگاه کامپیوتر 1398/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 50MVA به وزن57300 کیلوگرم 1398/02/08 رجوع به آگهی
خرید انواع میلگرد 1398/02/05 رجوع به آگهی
حمل و تخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 200MVA به وزن 173000 کیلوگرم 1398/02/05 رجوع به آگهی
خرید حدود 20 تن مقاطع فولادی مورد نیاز خود شامل میلگرد، لوله، قوطی و نبشی فولادی 1398/02/03 رجوع به آگهی
مقدار حدود 217 تن انواع ورق فولادی ST37-2وST52-3 از طریق مناقصه عمومی 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور 146.5MVA به وزن هر دستگاه 131500 کیلوگرم 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 315MVA به وزن هر دستگاه 274900 کیلوگرم 1398/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 80