مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه، بازسازی و جابجایی شبکه توزیع آب به همراه بازسازی انشعابات و 1400/10/30 1400/11/09
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه، بازسازی و جابجایی شبکه توزیع آب به همراه بازسازی انشعابات فرسوده به صورت موردی و پراکنده در اقطار مختلف و مرمت مسیر و مقاطع حفاری شده در محدوده تحت پوشش شرکت... 1400/10/30 1400/11/09
مناقصه خرید 44 دستگاه RTU و تجهیزات ابزار دقیق ایستگاه های فشار شکن (بدون اجرا) 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه انجام بخشی از خدمات مورد نیاز شرکت 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه تأمین تعداد 11 نفر پرسنل نوبت کار حهت ارائه خدمات و انجام بخشی از خدمات نگهبانی برون سپاری شده 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه انجام بخشی از خدمات مورد نیاز شرکت کارفرما با تامین و به کارگیری تعداد 21 نفر نیروی انسانی لازم واحدهای زیر مجموعه در سطوح شغلی و با مقاطع تحصیلی مختلف 1400/10/13 1400/10/21
مناقصه اجرای خطوط انتقال و یا شبکه توزیع طرح آبرسانی 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه اجرای خطوط انتقال و یا شبکه توزیع طرح آبرسانی 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه، بازسازی 1400/10/05 1400/10/12
مناقصه واگذاری اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تاسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید کنتور آب پیستونی خشک و مولتی جت خشک در اقطار مختلف 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه خرید کنتور آب پیستونی خشک و مولتی جت خشک در اقطار مختلف 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه ای و اصلاحی تاسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب در محدوده عملیاتی 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه ، بازسازی و جابجایی شبکه توزیع آب به همراه بازسازی انشعاب فرسوده به صورت موردی و پراکنده در اقطار مختلف و مرمت مسیر و مقاطع حفاری شده در محدوده 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه ، بازسازی و جابجایی شبکه توزیع آب به همراه بازسازی انشعاب فرسوده به صورت موردی و پراکنده در اقطار مختلف و مرمت مسیر و مقاطع حفاری شده 1400/09/30 1400/10/08
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه ، بازسازی و جابجایی شبکه توزیع آب به همراه بازسازی انشعاب فرسوده 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه، بازسازی و جابجایی شبکه توزیع آب به همراه بازسازی انشعابات فرسوده به صورت موردی و پراکنده در اقطار مختلف و مرمت مسیر و مقاطع حفاری شده در محدوده تحت پوشش شرکت... 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه، بازسازی و جابجایی شبکه توزیع آب به همراه بازسازی انشعابات فرسوده به صورت موردی و پراکنده در اقطار مختلف و مرمت مسیر و مقاطع حفاری شده در محدوده تحت پوشش شرکت... 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه، بازسازی و جابه جایی شبکه توزیع 1400/09/23 1400/09/29
صفحه 1 از 29