مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات تعمیرات و بازسازی ساختمان ستادی با تهیه و تامین کلیه مصالح و ماشین آلات و تجهیزات مورد... 1398/12/03 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خاکی، پی سازی، نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه های مرتبط با پنج باب مخزن فولادی آب اضطراری... 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی از اموال و اماکن تحت پوشش شرکت با تامین تعدا... 1398/11/29 1398/12/05
واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی از اموال و اماکن تحت پوشش 1398/11/28 1398/12/05
واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی از اموال و اماکن تحت پوشش شرکت با تامین تعدا... 1398/11/05 1398/11/12
انجام بخشی از خدمات مورد نیاز شرکت کارفرما باتامین و بکارگیری تعداد 21 نفر نیروی انسانی لازم واحدهای... 1398/11/05 1398/11/12
واگذاری انجام خدمات 1.384.000 مورد قرائت کنتور و 1.316.000 مورد توزیع قبوض آب بها به اقطار مختلف و... 1398/11/05 1398/11/12
انجام بخشی از خدمات مورد نیاز شرکت کارفرما باتامین و بکارگیری تعداد 21 نفر نیروی انسانی لازم واحدهای... 1398/11/02 1398/11/12
واگذاری انجام خدمات 1.384.000 مورد قرائت کنتور و 1.316.000 مورد توزیع قبوض آب بها به اقطار مختلف و... 1398/11/02 1398/11/12
واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی از اموال و اماکن تحت پوشش شرکت با تامین تعدا... 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 38