مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر لوله های شبکه توزیع، تعمیر انشعابات، اجرای عملیات لوله گذاری، تعویض کنتورهای سنگین و تعمیر، تع... 1396/05/24 1396/06/01
تعمیر لوله های شبکه توزیع، تعمیر انشعابات، اجرای عملیات لوله گذاری 1396/04/21 1396/04/28
انجام خدمات اجاره تعداد 21 دستگاه خودرو 1396/03/08 1396/03/17
تعمیر لوله های شبکه توزیع، تعمیر انشعابات، اجرای عملیات لوله گذاری، تعویض کنتورهای سنگین و... 1396/02/12 1396/02/19
تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل کنتور مکانیکی 1396/01/30 1396/02/10
خرید ( شامل : تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل ) 7500 ( هفت هزار و پانصد ) دستگاه کنتور 1395/11/26 1395/12/02
خرید ( شامل : تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل ) کلیه لوازم نصب انشعاب آب 1395/11/26 1395/12/02
انجام خدمات 995000 مورد قرائت کنتور و 896000 مورد توزیع قبوض آب 1395/11/12 1395/11/20
تامین و بکارگیری تعداد 56 ( پنجاه و شش ) نفر نیروی انسانی 1395/11/12 1395/11/20
انجام عملیات بهره برداری، تعمیران و نگهداری از تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب 1395/10/07 1395/10/15
صفحه 7 از 28