مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اداره امور انبار نفت 1394/02/20 1394/02/23
اداره امور انبار نفت 1394/02/14 1394/02/23
تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم 1393/11/15 1393/11/25
تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم 1393/11/13 1393/11/25
تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1393/10/23 1393/11/04
تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم 1393/10/16 1393/11/04
ساخت و بهره برداری از جایگاههای CNG 1393/10/14 1393/10/18
ساخت و بهره برداری از جایگاههای CNG 1393/10/11 1393/10/18
تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1393/09/01 1393/09/15
تامین خودروهای استیجاری و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1393/08/25 1393/09/15
صفحه 6 از 19