مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخشی از خدمات مرتبط با نگهبانی از تجهیزات و تاسیسات 1392/04/04 1392/04/13
خرید فیلتر هوای کمپرسور واحدهای گازی GEF9 1392/02/19 1392/02/25
خرید فیلتر هوای کمپرسور واحدهای گازی GEF9 1392/02/15 1392/02/25
واگذاری فعالیتهای اداری، عمومی و پشتیبانی شامل خدمات اداری، کانتین، فضای سبز، حمل و نقل 1391/06/06 1391/06/13
واگذاری فعالیتهای اداری، عمومی و پشتیبانی شامل خدمات اداری، کانتین، فضای سبز، حمل و نقل 1391/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری بازدید دوره ای واحدهای بخار نیروگاه 1391/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری اتاق احتراق و تعویض نازل، چهار واحد از واحدهای گازی GEF9 نیروگاه 1391/03/06 1391/03/18
واگذاری اتاق احتراق و تعویض نازل، چهار واحد از واحدهای گازی GEF9 نیروگاه 1391/02/31 1391/03/10
واگذاری اتاق احتراق و تعویض نازل، چهار واحد از واحدهای گازی GEF9 نیروگاه 1391/02/26 رجوع به آگهی
خرید فیلتر هوای کمپرسور واحدهای گازی GEF9 نیروگاه 1390/11/25 1390/12/06
صفحه 4 از 17