مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید فیلتر هوای کمپرسور واحدهای گازی GEF9 نیروگاه 1390/11/23 رجوع به آگهی
تامین قطعات یدکی واحدهای گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی 1390/10/29 1390/11/10
تامین قطعات یدکی واحدهای گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی 1390/10/26 1390/11/06
واگذاری فعالیت های خدمات اداری و پشتیبانی نیروگاه 1390/10/07 1390/10/14
واگذاری فعالیت های خدمات اداری و پشتیبانی 1390/10/04 رجوع به آگهی
خرید قطعات مسیر داغ توربین واحدهای گازی GEF9 نیروگاه 1390/07/04 1390/07/14
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات فنی و فضای سبز 1390/06/13 1390/06/20
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات فنی و فضای سبز 1390/06/08 رجوع به آگهی
خرید پارچه های نسوز بویلر و توربین گاز واحدهای گازی نیروگاه 1390/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی دو واحد از واحدهای گازی نیروگاه 1390/05/08 1390/05/18
صفحه 5 از 17