مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید رتور کمپرسور هوای اتومازینگ 1389/06/06 1389/06/21
واگذاری امور مربوط به فضای سبز، نقلیه، کانتین و خدمات عمومی نیروگاه 1389/06/04 1389/06/19
انجام سرویس ایاب و ذهاب 1389/05/18 1389/06/02
انجام سرویس ایاب و ذهاب 1389/05/17 1389/06/01
خرید پره خنک کن ژنراتور 1389/04/28 1389/05/12
خرید پره های خنک کن ژنراتور 1389/04/24 1389/05/08
نظافت فنی واحدهای نیروگاهی، تاسیسات آتش نشانی 1389/04/13 1389/04/28
انجام حجم کلیه خدمات مربوط به سرویس، تعمیر و نگهداری 1389/04/13 1389/04/28
واگذاری انجام کلیه خدمات مرتبط با نظافت 1389/04/08 1389/04/23
واگذاری انجام حجم کلیه خدمات مربوط به سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم های برودتی و حرارتی 1389/04/08 1389/04/23
صفحه 7 از 17