مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات تکمیلی فاز 2 (کارهای فلزی) شامل تهیه مصالح، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب قطعات فلزی فونداسیون خ... 1398/02/03 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی فاز 2 (کارهای فلزی) شامل تهیه مصالح، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب قطعات فلزی فونداسیون خ... 1398/02/02 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی فاز 2 (کارهای فلزی) شامل تهیه مصالح، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب قطعات فلزی فونداسیون خ... 1398/02/02 رجوع به آگهی
تهیه، ساخت، حمل ،نصب و راه‌اندازی 4 دستگاه هواساز هایژنیک سالن پنیر پروژه شهر لبنیات 1397/08/26 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی فاز 2(کارهای فلزی) شامل تهیه مصالح, ساخت, رنگ آمیزی, حمل و نصب قطعات فلزی فونداسیون 1397/08/23 1397/09/05
تهیه, ساخت, حمل, نصب و راه اندازی 4 دستگاه هواساز هایژنیک سالن پنیر پروژه شهر لبنیات میهن 1397/08/23 رجوع به آگهی
تهیه, ساخت, حمل, نصب و راه اندازی 4 دستگاه هواساز هایژنیک سالن پنیر پروژه شهر لبنیات میهن 1397/08/22 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی فاز 2(کارهای فلزی) شامل تهیه مصالح, ساخت, رنگ آمیزی, حمل و نصب قطعات فلزی فونداسیون 1397/08/22 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی فاز 2(کارهای فلزی) شامل تهیه مصالح, ساخت, رنگ آمیزی, حمل و نصب قطعات فلزی فونداسیون 1397/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تکمیلی فاز 2 (کارهای فلزی) شامل تهیه مصالح، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب قطعات فلزی فون... 1397/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36