کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7398949 مناقصه اجرای عملیات تأسیسات برقی در سالن استان تهران 1402/09/13 رجوع به آگهی
7355028 مناقصه عملیات اجرایی ابنیه تاسیسات برقی و مکانیکی جهت تکمیل و بازسازی کامل 5 باب ویلا استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7355001 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی جهت تکمیل بازسازی کامل 5 باب ویلای شهرک استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7353374 مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، حمل و اجرای شبکه گاز جهت پروژه افزایش ظرفیت و رفع معارضات خطوط گاز سالن رنگ قدیم استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7353370 مناقصه واگذاری اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، حمل و اجرای شبکه گاز جهت پروژه افزایش ظرفیت و رفع معارضات خطوط گاز سالن رنگ قدیم استان تهران 1402/08/29 1402/08/29
7270413 مناقصه عملیات اجرایی ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی جهت تکمیل بازسازی کامل 5 باب ویلا استان تهران 1402/08/14 رجوع به آگهی
7270356 مناقصه عملیات اجرایی ابنیه تاسیسات برقی و مکانیک ی جهت تکمیل و بازسازی کامل 5 باب ویلای استان تهران 1402/08/14 رجوع به آگهی
7255514 مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، حمل و اجرای شبکه گاز جهت پروژه افزایش ظرفیت و رفع معارضات خطوط گاز سالن رنگ قدیم استان تهران 1402/08/09 رجوع به آگهی
7255355 مناقصه واگذاری عملیات طراحی، تهیه مصالح، حمل و اجرای شبکه گاز جهت پروژه افزایش ظرفیت و رفع معارضات خطوط گاز سالن رنگ قدیم استان تهران 1402/08/09 1402/08/13
7254072 مناقصه عملیات تهیه مصالح حمل و اجرای زیرساخت های تاسیسات مکانیکی استان تهران 1402/08/09 1402/08/13
7253557 مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح ،حمل و اجرای زیر ساخت های تأسیسات مکانیکی پروژه خط رنگ رویه رباتیک سالن استان تهران 1402/08/09 رجوع به آگهی
7195857 مناقصه عملیات اجرایی تهیه کلیه مصالح، ساخت، سند پلاست و رنگ آمیزی، بارگیری، حمل و نصب سازه فلزی 52ST انبار مواد افزودنی استان تهران 1402/07/23 1402/07/26
7043287 مناقصه شناسایی کار خانه داران پیمانکاران و کارگاههای ساخت واحد شرایط در زمینه ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله استان تهران 1402/06/22 رجوع به آگهی
7039322 مناقصه ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله با تناژ قریبی 40000 تن استان تهران 1402/06/21 1402/06/21
7034762 مناقصه انجام خدمات نقاشی به صورت دستمزدی بدون مصالح استان تهران 1402/06/20 رجوع به آگهی
7031979 مناقصه شناسایی کارخانه داران، پیمانکاران و کارگاههای ساخت واجد شرایط در زمینه ساخت و نصب اسکلت فلزی با تناژ 40000 تن استان تهران 1402/06/19 رجوع به آگهی
7030396 مناقصه انجام خدمات نقاشی به صورت دستمزدی استان تهران 1402/06/19 رجوع به آگهی
6909236 مناقصه انجام خدمات نقاشی به صورت دستمزدی بدون مصالح در سطح استان تهران 1402/05/24 رجوع به آگهی
6907549 مناقصه عملیات اجرای طرح نمای ساختمان اداری استان تهران 1402/05/23 رجوع به آگهی
6902276 مناقصه واگذاری انجام خدمات نقاشی به صورت دستمزدی بدون مصالح در سطح شرکت استان تهران 1402/05/22 1402/05/24
صفحه 1 از 46