مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5983439 مناقصه واگذاری عملیات اجرائی تعویض بخشی از آبروها و سقف شیروانی سالن مونتاژ قدیم سایپا 1401/09/05 رجوع به آگهی
5982743 مناقصه واگذاری تهیه و حمل مصالح و اجرای سرویس های بهداشتی 1401/09/05 1401/09/03
5982700 مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای سرویس های بهداشتی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981228 مناقصه واگذری عملیات اجرایی تعویض بخشی از آبروها و سقف شیروانی سالن مونتاژ قدیم 1401/09/05 1401/09/03
5980381 مناقصه واگذری عملیات اجرایی تعویض بخشی از آبروها و سقف شیروانی سالن مونتاژ قدیم 1401/09/03 رجوع به آگهی
5977369 مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای سرویسهای بهداشتی 1401/09/02 1401/09/08
5932285 مناقصه عملیات اجرایی تعویض بخشی از آبروها و سقف شیروانی سالن مونتاژ 1401/08/18 رجوع به آگهی
5923343 مناقصه واگذاری عملیات اجرائی تعویض بخشی از آبروها و سقف شیروانی سالن مونتاژ قدیم سایپا 1401/08/16 1401/08/22
5923063 مناقصه عملیات اجرایی تعویض بخشی از آبروها و سقف شیروانی سالن مونتاژ قدیم 1401/08/16 رجوع به آگهی
5912783 مناقصه تهیه ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق های سرور 1401/08/14 رجوع به آگهی
5912594 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تهیه، ساخت، نصب و راهاندازی سیستم اطفاء حریق انبار مواد شیمیایی 1401/08/14 رجوع به آگهی
5912586 مناقصه تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی تابلوی کنترل و سینی کاری و کابل کشی کابین رنگ 1401/08/14 1401/08/15
5912575 مناقصه تهیه ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق 1401/08/14 1401/08/17
5912538 مناقصه تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم اطفای حریق اتوماتیک 1401/08/14 رجوع به آگهی
5909817 مناقصه واگذاری تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک انبار مواد شیمیایی 1401/08/12 رجوع به آگهی
5909259 مناقصه تهیه ساخت، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاق های سرور 1401/08/12 رجوع به آگهی
5909251 مناقصه تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم اطفای حریق اتوماتیک انبار مواد شیمیایی شرکت 1401/08/12 رجوع به آگهی
5905939 مناقصه تهیه ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تابلو کنترل و سینی کاری و کابل کشی کابین رنگ رویه 1401/08/11 رجوع به آگهی
5905613 مناقصه تهیه ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تابلو کنترل و سینی کاری و کابل کشی کابین رنگ رویه 1401/08/11 رجوع به آگهی
5901530 مناقصه تهیه سیستم اتوماسیون جامع اداری و تبدیل و انتقال داده های موجود به سیستم اتوماسیون جدید 1401/08/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40