مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ( شامل رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و حمل تا محل دفن زباله و نخاله ) 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ( شامل رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و حمل تا محل دفن زباله و نخاله ) 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (شامل رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و حمل تا محل دفن زباله و نخاله) 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (شامل رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و حمل تا محل دفن زباله و نخاله) 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر (مکانیزه و دستی) 1400/08/29 1400/09/11
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (شامل رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و حمل تا محل دفن زباله و نخاله) 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (شامل رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و حمل تا محل دفن زباله و نخاله) 1400/08/20 1400/09/02
مناقصه واگذاری پروژه آسفالت معابر (بصورت مکانیزه و دستی) 1400/08/11 1400/08/16
مناقصه واگذاری پروژه آسفالت معابر (بصورت مکانیزه و دستی) 1400/08/03 1400/08/16
مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر 1400/07/08 1400/07/14
مناقصه اجرا پروژه جدولگذاری معابر 1400/07/01 1400/07/14
مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر ـ جدولگذاری معابر سطح شهر 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه های: زیرسازی معابر سطح شهر ـ جدولگذاری معابر سطح شهر 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه ساماندهی رفوژ بلوار 1400/04/28 1400/04/29
مناقصه ساماندهی رفوژ بلوار 1400/04/22 1400/04/29
مناقصه زیر سازی معابر سطح شهر - جدولگذاری معابر سطح شهر 1400/04/12 1400/04/16
مناقصه زیر سازی معابر سطح شهر ـ جدولگذاری معابر سطح شهر 1400/04/05 1400/04/16
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ساماندهی رفوژ بلوار 1400/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید و اجرای آسفالت بلوار 1400/03/26 1400/03/27
مناقصه واگذاری ساماندهی رفوژ 1400/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15