مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری صفافی و بارگیری کیسه های شکر سفید 1398/03/19 رجوع به آگهی
خرید توزیع و سرو غذا 1398/02/29 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی 1398/02/17 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی 1397/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری عملیت کیسه گیری و سردوزی کیسه های شکر سفید 1397/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری تنظیفات صنعتی و حمل مواد شیمیایی ، نمونه گیری ازمایشگاه و ... 1397/05/23 1397/06/07
واگذاری عملیات تنظیفات و خدمات آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز 1397/05/16 1397/05/27
اپراتوری ایستگاه های آبیاری و زهکشی 1397/05/10 1397/05/24
تنظیفات و خدمات آبدراخانه ها و نگهداری فضای سبز 1397/05/03 رجوع به آگهی
تنظیفات و خدمات آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز 1397/04/30 1397/05/10
صفحه 1 از 10