مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات پیمانکاری (فعالیتهای اداری و پشتیبانی) 1398/11/08 1398/11/15
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری، خدمات مشترکین و اداری مالی شهرها 1398/11/07 1398/11/12
فراخوان ارزیابی کیفی برون سپاری فعالیتهای بهره برداری، خدمات مشترکین و اداری مالی 1398/11/06 1398/11/12
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات پیمانکاری (فعالیتهای اداری و پشتیبانی) در قالب زمان مزدی در سال 99 1398/11/06 1398/11/15
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات پیمانکاری (فعالیتهای اداری و پشتیبانی) در قالب زمان مزدی در سال 99 1398/11/06 1398/11/15
- برون سپاری فعالیتهای بهره برداری، خدمات مشترکین و اداری مالی شهرها 1398/11/06 1398/11/12
انجام خدمات خودرویی (برون شهری و درون شهری) 1398/10/09 رجوع به آگهی
انجام خدمات خودرویی (برون شهری و درون شهری) - به وسیله ده دستگاه خودرو مدل 94 به بالا شامل: سمند، پ... 1398/10/08 رجوع به آگهی
خدمات پیمانکاری اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر 1398/10/05 1398/10/12
خدمات پیمانکاری ( اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر ) 1398/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 153