مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ۴۹ دستگاه سافت استارت در شهرهای استان، حمل تحویل و لوله اتصالات پلی اتیلن 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه خرید سافت استارت 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه تعمیر انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاههای پمپاژ در سطح تاسیسات آب و فاضلاب 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه واگذاری طرح ارتقا کیفی آب شرب شهر مخزن 500 مترمکعبی و سوله تصفیه آب RO اولویت اجرایی 1400 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه تابلو سافت استارت 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه واگذاری طرح ارتقا کیفی آب شرب شهر مخزن 500 مترمکعبی و سوله تصفیه آب RO 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه تعمیر انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاههای پمپاژ در سطح تاسیسات آب و فاضلاب 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه تهیه لوله و اجرای بخشی از خطوط انتقال فاضلاب شهر 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر 1400/10/22 1400/11/06
مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه شماره ۱ 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر 1400/09/30 1400/10/08
مناقصه پروژه برق رسانی به چاه های آب شرب 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاههای پمپاژ در سطح تأسیسات آب و فاضلاب 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاههای پمپاژ در سطح تأسیسات آب و فاضلاب استان 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 6 دستگاه کامیون ( تانکر آبرسانی سیار با پمپ و شیر تخلیه - سه محور ده چرخ ) 1400/09/30 1400/10/04
مناقصه الکتروپمپ های چاهها و ایستگاههای پمپاژ 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه خرید 6 دستگاه کامیون تانکر آبرسانی سیار با پمپ و شیر تخلیه 1400/09/28 1400/10/04
صفحه 1 از 95