مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993251 مناقصه انجام خدمات پذیرایی و آبدارخانه ، نظافت اتاقها ، راهروها ، سرویس های بهداشتی ، پشت بام و محوطه ساختمان ها 1401/09/07 1401/09/12
5982548 مناقصه عملیات نگهداری و پیشگیرانه (PM) وخدمات سرویس دوره ای حفاظت هوشمند سایتها و اماکن مرتبط به شهرها 1401/09/05 1401/09/09
5980601 مناقصه عملیات نگهداری وپیشگیرانه (PM) وخدمات سرویس دوره ای حفاظت هوشمند سایت ها واماکن مرتبط 1401/09/03 1401/09/09
5979096 مناقصه عملیات نگهداری و پیشگیرانه (PM) وخدمات سرویس دوره ای حفاظت هوشمند سایتها و اماکن مرتبط 1401/09/03 1401/09/09
5971445 مناقصه برون سپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب 1401/09/01 1401/09/05
5971419 مناقصه پروژه جمع آوری و انتقال آب چاه 1401/09/01 1401/09/07
5971084 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه جمع آوری و انتقال آب چاه های 1401/09/01 1401/09/07
5968025 مناقصه تامین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدر رفت اب محدوده مشخص شده با استفاده از ساز و کار بیع متقابل 1401/08/30 1401/09/14
5966882 مناقصه برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 1401/08/30 1401/09/05
5965526 مناقصه برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 1401/08/29 1401/09/05
5965232 مناقصه برونسپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین شهرستان 1401/08/29 1401/09/05
5958972 مناقصه 4 دستگاه دیزل ژنراتور و 8 دستگاه دیزل ژنراتور کاناپه دار در شهرهای استان 1401/08/28 1401/08/28
5956634 مناقصه برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 1401/08/26 1401/09/01
5952648 مناقصه واگذاری برونسپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشرکین 1401/08/25 1401/08/28
5952638 مناقصه - برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 1401/08/25 1401/09/01
5951986 مناقصه برون سپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین شهرستان 1401/08/24 1401/09/01
5951021 مناقصه 4 دستگاه دیزل ژنراتور 250KVA و 8 دستگاه دیزل ژنراتور 150KVA 1401/08/24 1401/08/28
5948625 مناقصه واگذاری برونسپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشرکین 1401/08/24 1401/08/28
5944224 مناقصه خرید 4 دستگاه دیزل ژنراتور و 8 دستگاه دیزل ژنراتور کاناپه دار در شهرهای استان 1401/08/23 1401/08/28
5939786 مناقصه برونسپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 1401/08/22 1401/08/28
صفحه 1 از 129