کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7379722 مناقصه خرید ماشین آلات - بیل مکانیکی چرخ لاستیکی - جرثقیل ده تن و بابکت مینی لودر از هر کدام یک دستگاه استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/09
7379546 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ماشین آلات ( بیل مکانیکی چرخ لاستیکی، جرثقیل و بابکت) استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/09
7376242 مناقصه خرید ماشین آلات - بیل مکانیکی چرخ لاستیکی جرثقیل ده تن و بابکت مینی لودر از هر کدام یک دستگاه استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/09
7299656 مناقصه واگذاری عملیات اصلاح هندسی رفع نقاط حادثه خیز سطح شهر استان خوزستان 1402/08/22 1402/08/25
7298931 مناقصه جمع آوری و دفع پسماند استان خوزستان 1402/08/22 1402/08/25
7298367 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض و رفع نقاط حادثه خیز تپه رانشی دو راهی بی بیان استان خوزستان 1402/08/22 1402/08/25
7296638 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح هندسی و رفع نقاط حادثه خیز سطح شهر استان خوزستان 1402/08/22 1402/08/25
7292233 مناقصه خرید ماشین آلات ( بیل مکانیکی چرخ لاستیکی، جرثقیل و بابکت) استان خوزستان 1402/08/21 1402/08/23
7290312 مناقصه خرید ماشین آلات - بیل مکانیکی چرخ لاستیکی، جرثقیل ده تن و بابکت (مینی لودر) استان خوزستان 1402/08/20 1402/08/23
7289953 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی کانال های دفع آبهای سطحی و سیلاب استان خوزستان 1402/08/20 1402/08/25
7289527 مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری و دفع پسماند استان خوزستان 1402/08/20 1402/08/25
7283492 مناقصه خرید ماشین آلات - بیل مکانیکی چرخ لاستیکی، جرثقیل ده تن و بابکت (مینی لودر) استان خوزستان 1402/08/17 1402/08/23
7278710 مناقصه جمع آوری و دفع پسماند استان خوزستان 1402/08/16 1402/08/25
7277435 مناقصه واگذاری عملیات اصلاح هندسی رفع نقاط حادثه خیز سطح شهر استان خوزستان 1402/08/16 1402/08/25
7265548 مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی درمان کارکنان استان خوزستان 1402/08/13 1402/08/16
7264781 مناقصه پیاده رو سازی و شیب بندی و احداث جوی جدول محلات استان خوزستان 1402/08/13 1402/08/16
7264768 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری مسجدسلیمان استان خوزستان 1402/08/13 1402/08/16
7253228 مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی درمان کارکنان استان خوزستان 1402/08/09 1402/08/16
7240331 مناقصه رفع آلایندگی کارخانه آسفالت استان خوزستان 1402/08/06 1402/08/08
7232317 مناقصه واگذاری رفع آلایندگی کارخانه آسفالت استان خوزستان 1402/08/03 1402/08/08
صفحه 1 از 42