مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بیمه مازاد درمان ( بیمه تکمیلی ) 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مازاد درمان ( بیمه تکمیلی ) 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث فاز دو دیوار حائل سنگی و کانال آبهای سطحی 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه تکمیل و احداث فاز دو دیوار حائل و کانال آبهای سطحی 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه تکمیل و احداث فاز یک دیوار حائل سنگی 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فازیک دیوار حائل سنگی 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فلاور باکس 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه بهسازی و زیبا سازی کوچه 1400/08/16 1400/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد دیوار حائل سطح شهر 1400/08/16 1400/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی شهرک 1400/08/08 1400/08/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و ترمیم ساختمان مرکزی 1400/08/08 1400/08/12
مناقصه لجن برداری و ریشه کنی نیزار ها و بوته کنی مسیل های سطح شهر 1400/08/06 1400/08/09
مناقصه تعمیرات کشتارگاه 1400/08/06 1400/08/09
مناقصه حمل تونان رودخانه ای از تمبی به کارخانه 1400/08/06 1400/08/09
مناقصه تکمیل و فنس کشی زمین 1400/08/06 1400/08/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی 1400/08/06 1400/08/09
مناقصه ایجاد دیوار حائل سطح شهر 1400/07/27 1400/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و پاکسازی مسیر جاده آرامستان بی بیان 1400/07/27 1400/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فلاورباکس خیابانآزادی و ترمیم پیاده رو 1400/07/27 1400/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای لجن برداری و ریشه کنی نیزارها و بوته کنی مسیل های سطح شهر 1400/07/20 1400/07/22
صفحه 1 از 17