مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه پرسنل مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی(ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم 1398/11/05 1398/11/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات آموزش، بازرسی، نگهداری و تعمیر دستگاههای پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، نکوئی.هدایتی.فرقانی، و شهدا 1398/07/14 1398/07/17
مناقصه واگذاری تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی ساختمان های مرکز آموزشی درمانی 1398/04/20 1398/04/29
مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ غذا 1398/04/18 1398/04/18
مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ غذای مرکز آموزشی درمانی 1398/04/18 1398/04/18
مناقصه خرید البسه کارکنان 1398/04/15 1398/04/20
مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مرکز اموزشی درمانی 1398/03/30 1398/04/04
مناقصه واگذاری خدمات مرکز 1398/02/15 1398/02/19
مناقصه واگذاری ارائه خدمات دستیاری دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت 1397/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارائه خدمات دستیاری دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت 1397/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارائه خدمات پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه های مرکز 1397/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارائه خدمات پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه های مرکز 1397/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید, نصب و راه اندازی یک دستگاه تانک ذخیره اکسیژن مایع 1397/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید, نصب و راه اندازی یک دستگاه تانک ذخیره اکسیژن مایع 1397/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات پزشکی عمومی/ارائه خدمات بهداشت روان/ارائه خدمات بهبود و سلامت تغذیه و .... 1397/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات پزشکی عمومی ـ ارائه خدمات بهداشت روان ـ ارائه خدمات بهبود و سلامت تغذیه ـ ارائه خدمات پذیرش، در مراکز خدمات جامع سلامت 1397/07/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاه های سلامت 1397/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاه های سلامت 1397/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاه های سلامت 1397/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاه های سلامت 1397/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12