مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای معابر و آسفالت و شبکه توزیع آب شهرک 1397/11/16 1397/11/18
ترمیم جدول گذاری (3880 متر)، زیر سازی و اجرای آسفالت خیابان و نهالکاری و اجرای سیستم آبیاری قطره ای... 1397/11/15 1397/11/18
واگذاری ترمیم جدولگذاری و زیرسازی و اجرای آسفالت خیابان و نهالکاری و اجرای سیستم آبیاری قطره ای 1397/11/14 1397/11/18
ترمیم جدول گذاری (3880 متر)، زیر سازی و اجرای آسفالت خیابان (37584 مترمربع) و نهالکاری (1.8 هکتار)... 1397/11/14 1397/11/18
واگذاری اجرای معابر و جدول گذاری فاز جدید خاکبرداری 15983 مترمکعب، خاکریزی 25427 مترمکعب، زیراساس 62... 1397/10/25 1397/10/28
اجرای شبکه توزیع آب شهرک صنعتی 1397/10/24 1397/10/29
اجرای معابر و جدول گذاری فاز جدید در شهرک صنعتی 1397/10/24 1397/10/28
اجرای معابر و جدول گذاری شهرک 1397/10/23 1397/10/29
اجرای شبکه توزیع آب 1397/10/20 رجوع به آگهی
فراخوان تکمیل جدول گذاری، پیاده روسازی و آسفالت، اجرای معابر جدید و ترمیم جدول گذاری، زیرسازی و اجرا... 1397/10/12 1397/10/17
صفحه 1 از 26